Bentonita neactivata

Bentonita neactivată (hidroizolaţii)

Bentonita neactivată se obţine prin prelucrarea bentonitei brute exploatate din cariera de bentonită calcică de la Oraşu - Nou.

Bentonite

Bentonitele sunt roci argiloase formate din alterarea cenuşilor vulcanice şi se caracterizează printr-un conţinut ridicat în minerale din grupa montmorilonitului, alături de care apar: cuarţ, mică, illit, feldspat.

Harta

Location map