Bentonita activata

Bentonita activată (turnătorie)

Bentonita activata, se obtine prin prelucrarea bentonitei brute, exploatate din cariera de bentonita calcica de la Orasu-Nou,activata printr-un procedeu specific cu Na2CO3.

Bentonite

Bentonitele sunt roci argiloase formate din alterarea cenuşilor vulcanice şi se caracterizează printr-un conţinut ridicat în minerale din grupa montmorilonitului, alături de care apar: cuarţ, mică, illit, feldspat.

Harta

Location map